Chính sách thanh toán

Thanh toán tiền mặt:  Quý khách có trách nhiệm thanh toán đầy đủ toàn bộ giá trị đơn hàng cho Nhân viên giao nhận hoặc Nhân viên bán hàng và chăm sóc khách hàng của chúng tôi ngay khi hoàn tất kiểm tra hàng hóa và nhận hóa đơn thanh toán. Quý khách thanh toán đúng số tiền trên hóa đơn đã ghi, nếu có bất cứ thắc mắc nào quý khách gọi lại cho chúng tôi để được thông tin cụ thể hơn.

Thanh toán chuyển khoản: Thông báo cho chúng tôi (bằng điện thoại, email, SMS, ) khi quý khách đã thực hiện chuyển tiền, chuyển khoản.